Naziv tvrtke:
Peta brzina d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Jadranska cesta 145
23000 Zadar
Pravna forma:
Telefon:
+385 23 234906
Fax:
+385 23 234917
E-mail:
Matični broj:
060082330
Sudski registar:
OIB:
35758070057
PDV-ID:
0726133
IBAN:
BIC
GISA broj: