Naziv tvrtke:
Peta brzina d.o.o.
Za trgovinu servis i usluge
Sjedište tvrtke:
Jadranska cesta 145
HR-23000 Zadar
Pravna forma:
Društvo s ograničenom odgovornošću
Telefon:
023/234-900
Fax:
023/234-917
E-mail:
Matični broj:
00726133
Sudski registar:
Trgovački sud u Zadru
Matični broj subjekta:
060082330
PDV-ID:
35758070057
Banka:
Raiffeisenbank
Broj banke:
Broj računa:
2484008-1100274884
IBAN:
HR0324840081100274884